ANBI gegevens van de heemkundevereniging

Onze vereniging is bij de Belastingdienst geregistreerd als een “algemeen nut beogende instelling (ANBI)”. Wij staan geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer ANBI 816465101.

 

Door gewijzigde regelgeving moeten wij met ingang van 1 januari 2014 een aantal gegevens op ons internetadres vermelden. Daarom deze aparte pagina.

Doel van de Heemkundevereniging Landgraaf als vastgelegd in de statutenwijziging verleden door notaris Ummels op 27 juni 2008

 

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is het (doen) bevorderen van de studie in de streekgeschiedenis in het algemeen en in het bijzonder van de studie in de sociale en cultuurhistorische aspecten van Landgraaf en zijn bewoners. Voorts heeft de vereniging ten doel het via genealogisch onderzoek in kaart (doen) brengen van de geschiedenis van de bewoners en het daartoe (doen) opzetten, in stand (doen) houden en (doen) uitbreiden een sociaal cultuurhistorisch centrum binnen de gemeente Landgraaf, evenals al hetgeen hiermede in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

1. Zij tracht die doel onder meer te bereiken door:

a. Het uitbreiden, beheren en ontsluiten van studiemateriaal op het gebied van streekgeschiedenis en genealogie;

b. Het beheren en ontsluiten van relevante, in bruikleen verkregen verzamelingen en/of archieven;

c. Het tijdens de openstelling van het sociaal cultuurhistorisch centrum beschikbaar stellen van dit studiemateriaal aan de leden van de vereniging en studenten;

d. Het organiseren en houden van lezingen, tentoonstellingen, excursies en andere activiteiten;

e. Het doen van sociaal en cultuurhistorisch onderzoek binnen Landgraaf en het publiceren van de resultaten van dit onderzoek;

f. Het bevorderen van de educatie van de streekgeschiedenis en de sociale- en cultuurhistorische geschiedenis van Landgraaf bij het in Landgraaf gevestigde basis- en voortgezet onderwijs;

g. Het samenwerken met verenigingen, stichtingen en andere instellingen die eenzelfde doel nastreven.

 

Vergoedingenbeleid  bestuursleden en vrijwilligers

Alle bestuursleden zijn binnen de vereniging vrijwilligers. Zij ontvangen, net als de andere vrijwilligers binnen de vereniging, geen vergoedingen voor de bestuurs- of andere werkzaamheden van de vereniging.

Aan alle vrijwilligers wordt een keer per jaar een etentje aangeboden.

Leden die een lezing verzorgen ontvangen een presentje in de vorm van een fles wijn.

Derden ontvangen voor lezingen een onkostenvergoeding voor reiskosten en een beperkte vergoeding of presentje

Jaarstukken van de vereniging

Elk jaar zullen in pdf aan deze pagina het jaarverslag en financieel verslag toevoegen. In de documenten van de jaarvergadering staan tevens de zaken opgenomen waar de vereniging mee bezig is.

Stukken 2012 en programma 2013

 

Jaarverslag 2013

 

Jaarrekening Heemkundevereniging 2014

 

Jaarverslag 2014

 

Concept verslag algemene vergadering 2014

 

Programma/activiteiten 2015

 

Financiële jaarstukken 2015

 

Stukken over 2015 en planning 2016

 

Financiële jaarstukken 2016

 

Agenda, verslagen en planning ledenvergadering 2017.

 

Financiële Jaarstukken 2017

 

Agenda, verslagen en jaarplanning ledenvergadering 2018.

 

Agenda, verslagen over 2018 en planning voor ledenvergadering 2019

 

Financiële jaarstukken 2018