Startpagina.wij over ons.lid worden.collectie.publicaties.kroniek.zoeken.linken.

Lid worden van de vereniging

Lid worden

 

Lid worden van onze vereniging kan men door zich persoonlijk in te schrijven op woensdag- of zaterdagmiddag in ons verenigingscentrum (geopend van 13.00 tot 17.00 uur).

 

Natuurlijk  kunt u zich ook per e-mail aanmelden  via heemkundelandgraaf1982@gmail.com . Daarbij moet u gebruik maken van ons inschrijfformulier. U kunt het formulieren daarna of inleveren bij voorkeur bij de balie  of het formulier invullen en ondertekenen en daarna als scan en bijlage per e-mail retourneren.

Klik hier voor het inschrijfformulier

 

 

Contributie

 

Individuele leden betalen een basiscontributie van 16,00 euro per jaar.

Een gezinslidmaatschap kost 19,00 euro per jaar.

Wanneer u gebruik wilt maken van alle faciliteiten in de studiezaal en onze bibliotheek dan komt er een verhoging van de hiervoor genoemde bedragen met 9,00 leur. Dat is dan of 25,00 euro of 28,00 euro per jaar.

Een jeugdlidmaatschap tot 18 jaar kost 5,00 euro per jaar inclusief het gebruik van de studiezaal.

De contributie loop van 1 januari tot 1 januari. Bij aanmelding na het 1e kwartaal moet u nog het ¾ deel van de contributie voldoen of nog minder bij aanmelding na 1 juli.

Leden krijgen een korting op de door de vereniging uit te geven boeken (vanaf 2008 5,00 voor een jaarboek en/of het fotoboek). Daarnaast krijgen zij elk kwartaal het verenigingsblad “Het Bulletin” digitaal of analoog.

Als welkomst cadeau krijgen nieuwe leden een exemplaar van een eerdere uitgave van een jaarboek  en een grote kaart van Landgraaf anno 1810.

Betalen contributie

 

Bij aanmelding in het verenigingscentrum, wordt de contributie de eerste keer in het algemeen contant voldaan.

Betaling per bank of giro op onze bankrekening bij de Rabobank Landgraaf  NL 32 RABO 013 63 14 937 t.n.v. O.C.G.L. Landgraaf.

Om zo weinig mogelijk administratieve rompslomp te hebben, geven wij  er de voorkeur aan om de contributie zoveel mogelijk te innen via automatische incasso. .

De jaarlijkse contributie wordt bij automatische incasso in de maand januari bij de leden afgeschreven.

Alle nieuwe leden wordt nadrukkelijk gevraagd om bij het lid worden in te stemmen met een automatische incasso. Bij inschrijving aan de balie zal daarom  automatisch een machtigingsformulier  worden uitgereikt.

 

Verenigingsavond

Elk jaar wordt voor de leden omstreeks november een verenigingsavond gehouden. Tijdens deze avond wordt ook het jaarboek gepresenteerd. Voor de avond wordt wel een vergoeding gevraagd ter dekking van de kosten voor bijvoorbeeld een koud- en warm buffet. Ook vinden optredens plaats.

Ledenvergadering

Een keer per jaar, in de maand april, wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Daarin legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde financiële beleid, wordt gekeken naar de activiteiten en eventuele bijzonderheden. In die vergaderingen vinden ook de benoeming van bestuursleden plaats.

 

Excursie

Een keer per jaar wordt voor de leden een excursie georganiseerd. Dit betreft een dagreis op zaterdag per bus. De kosten zijn afhankelijk van het programma en het al dan niet gezamenlijk gebruiken van de lunch.

De gesloopt boerderij Bloemen in de Dorpstraat in Nieuwenhagen.