Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Onze collectie in de studiezaal/bibliotheek.

In onze studiezaal/bibliotheek zijn voor onze leden meer dan 24.000 titels (analoog en/of digitaal) beschikbaar over de meest uiteenlopende onderwerpen op het gebied van genealogie en streekgeschiedenis. 


De digitale bestanden zijn voor de leden te raadplegen op daarvoor aangewezen computers. Boeken, tijdschriften klappers etc. kunnen aan de leestafels worden geraadpleegd.

Normaal gesproken hebben wij ruimte voor circa 30 leden aan de tafels en schermen.


De hele collectie is geïnventariseerd Onder "downloads" is het doorzoekbare pfd van de inventaris te downloaden.

Onze collectie beperkt zich niet alleen tot Landgraaf en omgeving maar is grensoverschrijdend met veel informatie over de zogenaamde Euregio en zeker aan de Duitse kant tot ver daarbuiten. Van België is minder beschikbaar hoewel daar weer veel van terug te vinden in onze abonnementen van tijdschriften. Niet voor niets heeft de vereniging ook leden uit Duitsland en België. Binnen Nederland wonen de leden door het hele land.

Leden van de vereniging hebben de mogelijkheid om boeken en tijdschriften gemerkt met een "J" of een groene punt voor maximaal 3 weken gratis te lenen. Afhankelijk van het doel is het in bijzondere gevallen ook mogelijk om andere boeken te lenen. Dit moet echter altijd met de baliemedewerkers worden besproken.


Onze collectie is opgedeeld in een aantal onderwerpen we noemen hier de belangrijkste.

Algemeen

Archeologie

Audio

Bidprentjes (meer dan 200.500), rouwbrieven en rouwadvertenties

BST (burgerlijke stand Limburg en deels Euregio)

CDR (bestanden of software op cd. Deze bestanden worden niet uitgeleend)

Collecties (genealogie en streekgeschiedenis allemaal analoog: Habets, Lemmens, NGV. Plaum, De la Haye, Goossens, Specker, Jongen. Zij kunnen ook onder handschriften staan.

Dialect

Documentatie

DTB (registers van dopen, trouwen en begraven Euregionaal)

DvD (bestand of software op DvD. Deze bestanden worden niet uitgeleend)

Familiearchieven

Foto's met video en dia's 

Genealogie

Geologie

GSG Streekgeschiedenis met ook de hoofditems: mijnen, eerste en tweede wereldoorlog, bokkenrijders

Handschriften (grotendeels genealogie)

Inventarissen. Een interessante collectie omdat hier ook veel detailgegevens in te vinden zijn.

Kaarten

Notarisakten

Periodieken en tijdschriften (tijdschriften over genealogie, streekgeschiedenis etc uit binnen- en buitenland, Heimatskalenders etc.)

Schepenbanken (originelen in kopie en deels ook met transcripties)

Volkstellingen (inclusief een aantal bevolkingsregisters)


Bezoekersreglement studiezaal 04-12-2021.


Behalve het bezoekersreglement gelden aparte regels afhankelijk van de landelijke voorschriften en adviezen.


Het is in elk geval te veel om hier allemaal te noemen. De inventaris geeft meer antwoorden. Klik hierna op hoofdinventaris om deze te downloaden. Het pdf is doorzoekbaar.


Bidprentjes niet zoeken in de hoofdinventaris maar onder downloads omdat al onze prentjes gekoppeld zijn aan Pro-Gen en niet via een map in de inventaris.


Zoekwijzer inventaris Heemkunde Landgraaf

De zoekwijzer geeft meteen aan waar je in de studieruimte moet zoeken. Onze hoofdinventaris telt inmiddels dik 25.400 items. Het te downloaden pdf is gewoon doorzoekbaar. 


Hoofdinventaris studiezaal/bibliotheek 05-04-2024