Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Bestuur.

Voorzitter

Jo Schiffelers, Lokert 9, 5591 NB Heeze, 040-2262936

Naast bestuursvoorzitter lid van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte gemeente Landgraaf, lid bestuur MFC An de Voeëgelsjtang, overleg met de gemeente Landgraaf. Eindredactie themaboek monumentendag. Specialisme op het gebied van van genealogie, archeologie, monumenten en streekgeschiedenis.


Secretaris en PR en Voorlichting

Frans Theunissen, Bachlaan 1, 6371 LH Landgraaf, 045-5323497

Alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden en het beheer van het verenigingsarchief. Redactionele werkzaamheden.


Centraal postadres:

An de Voeëgelsjtang 12, 6373 BJ Landgraaf

heemkundelandgraaf1982@gmail.com


Penningmeester

Sjef Drabbe, Groenendaal 55, 6374 GJ Landgraaf, 045-5332840

Financieel beheer, inkoop, netwerkbeheer, gegevensbeheerder, penningmeester van de stichting MFC An de Voeëgelsjtang, aansturing vrijwilligers


Vicevoorzitter

Jean Kölgen, Korversbergweg 57, 6471 BC Eygelshoven

Vervangen van de voorzitter, beheer collectie bidprentjes, archief en genealogie, beheer van de mailbox, opstellen en verzorgen van digitale nieuwsflitsen voor de leden.


2e secretaris vacature


Vervangen van de secretaris en verslaglegging van vergaderingen, analoge en digitale contacten met de diverse media, mede beheerder pagina Facebook


2e penningmeester

Jean Frins, Brikkebekker 10, 6372 DP Landgraaf

Ledenadministratie. Taken worden nog verder uitgewerkt. Specialist op het gebied van de Euregionale dialecten en biograaf van Frans Erens.


Algemene bestuursleden


Jo Kobben, Gerardsstraat 6, 6372 KH Landgraaf

Plaatsvervangend lid van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte van de gemeente Landgraaf, lid van de commissie monumentaal groen van de gemeente Landgraaf, eindredacteur van het jaarboek, geologie, bokkenrijders


Kees Hessels, Tungritstraat 8, 6135 HG Sittard

contactpersoon project Slot Schaesberg, redactie van het verenigingsblad "Het Bulletin", jaarboek, themaboek monumentendag en coördinatie Aezelproject.


Martin van Loo, Aan  de Sleutel 17, 6372 SE Landgraaf

Eindredactie en opmaak van het verenigingsblad "Het Bulletin".


Alle bestuursleden helpen en assisteren bij alle voorkomende werkzaamheden.