Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Handel en tradities.

Handel

Met name de Groenstraat en Nieuwenhagen stonden vroeger bekend als centra waar handelaren woonden. Deze handelaren of kramers worden elders ook wel Teuten genoemd.  Vaak was het een armoedig bestaan, maar we zien ook dat dankzij die handelaren grote bedrijven ontstonden. Uit afgegeven paspoorten en burgerlijke stand weten we dat de mensen voor hun handel vaak lang onderweg waren en hele reizen aflegden en vaak tot ver over de landsgrenzen.


Tradities

Ook binnen het huidige Landgraaf is het aantal tradities afgenomen. Verenigingen zijn opgeheven en andere tradities zijn door de veranderingen in de maatschappij verdwenen. Zo zijn de Mei-jongens van Nieuwenhagen opgeheven en bestaat die vereniging in de Groenstraat gelukkig wel nog. Ook traditionele verenigingen als schutterijen, harmonieën, fanfares, fluit- en tamboerkorpsen verdwijnen evenals gebruiken. Veel is vastgelegd in ons Bulletin en Jaarboeken (zie de indexen). In de toekomst zullen wij nog een aantal zaken aan deze pagina toevoegen.


Meifeesten

DE aanloop voor onze meifeesten werd gegeven door de Romeinen. De maand mei of majus was vernoemd naar Maja, de godin van de groei en de vruchtbaarheid en moeder van de god Mercurius. De oorsprong gaat echter al terug tot voor onze jaartelling. Men herdacht de overwinning van de zomer op de winter en als een symbool van vruchtbaarheid werd in vrijwel elke nederzetting een boom geplant. De boom werd uitbundig versierd en had een kroon van levend groen. 

Met de komst van het christendom werden deze gebruiken in een aangepaste vorm overgenomen. Zang en dans maken al heel lang deel uit van de feesten. De uitbundige feesten riepen weerstand op bij de kerk. Toen ook nog "het nieuwe geloof" zijn intrede deed was het in veel plaatsen afgelopen. De Calvinisten zagen die uitbundigheid al helemaal niet zitten. In 1716 werd zelfs een proces gevoerd tegen inwoners van Nieuwenhagen wegens het vieren van mei. Net als carnaval gingen de meifeesten in veel plaatsen verloren.

Aan het einde van de 19e eeuw werden in aantal plaatsen toch weer meifeesten gehouden. Na de oorlog werd in Nieuwenhagen in 1950 weer het eerste meipaar uitgeroepen. Een vergeten feest kwam terug. Toch liep een en ander weer terug en in 2003 werd in Nieuwenhagen geen mei-paar weer uitgeroepen. De mei-jongens werden opgeheven. Meifeesten worden wel nog gehouden in de Groenstraat. Daar wordt de den nog geplant en wordt ook een mei-paar uitgeroepen.

De geschiedenis van de meifeesten en met name de Nieuwenhaagse vereniging zijn beschreven in ons jaarboek van 2003. 


Gebruiken bij overlijden.

Een gebruik dat de onderlinge saamhorigheid van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw onderstreepte was het volgende. Als er iemand kwam te overlijden dan gingen de twee naaste buurvrouwen langs de deuren om geld in te zamelen voor het getroffen gezin. Wij hebben er nooit van gehoord dat iemand geen geld doneerde …

Bij het huis van de overledene werd een kruis, waaraan een zwarte wimpel was bevestigd, naast de voordeur geplaatst. Dit werd gedaan door de pastoor, kapelaan of misdienaar van de parochie. Ondanks het kattenkwaad dat de jeugd ook toen al uithaalde is er met zo'n kruis nooit iets onbehoorlijks gedaan. Je had er een enorm ontzag voor!

Kon je het betalen dan was een begrafenis met paard en lijkenwagen iets bijzonders . Het maakte indruk.