Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Over ons

 De vereniging werd opgericht in 1982 en bestaat dus net zo lang als de gemeente Landgraaf. In die tijd werd gekozen voor de naam "Oudheidkundig en Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf", afgekort OCGL. Een van de hoofddoelen in die tijd was het oprichten het een oudheidkamer met streekmuseum. Daar is indertijd wel een aanzet voor gedaan, maar in de loop van de tijd was dit toch niet haalbaar.

Bij een wijziging van de oprichtingsakte hebben wij gekozen voor de naam Heemkundevereniging Landgraaf met als werknaam Heemkunde Landgraaf. De aanduiding OCGL blijft als een verwijzing naar de oorspronkelijk naam wel in het logo staan.


Bestuursadres (postadres)

An de Voeëgelsjtang 12, 6373 BJ Landgraaf.

Email: heemkundelandgraaf1982@gmail.com

telefoon tijdens openstellingsuren: 045-5322820

Zie ook onder Contact.


Openstelling

Elke woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Er mag één middag een gratis kennismakingsbezoek aan de studiezaal met bibliotheek worden gebracht. Daarna is het lidmaatschap verplicht.


Bankrelatie

Rabobank NL 32 RABO 01363 14937 t.n.v. Heemkundevereniging Landgraaf

BIC: RABONL2U


ING Bank NL 85 INGB 0004 76225 t.n.v. Heemkundevereniging Landgraaf

BIC: INGBNL2A


Overige betalingen:

In de studiezaal kunt u zowel contant als met pin betalen.


Contributie per kalenderjaar

€ 25,00. 

€ 28,00 gezinslidlidmaatschap

€ 5,00 jeugdlidmaatschap tot 18 jaar


Zie verder onder lid worden.


De studiezaal met bibliotheek en archief is gehuisvest in het MFC An de Voeëgelsjtang. In dit gebouw is ook de basisschool Op Gen Hei, de muziekschool, de VAZOM en peuterspeelzaalgevestigd. Alle participanten hebben hun eigen ruimtes. Onze voorzitter en penningmeester maken deel uit van het Stichtingsbestuur van het MFC.


Aangewezen goed doel

De belastingdienst heeft onze vereniging aangewezen als een "algemeen nut beogende instelling". 

Dit betekent dat bedrijven en particulieren giften aan onze vereniging kunnen doen die aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Wanneer u meer wilt weten over het belastingvrij doen van legaten, schenkingen of giften aan de vereniging, neem dan even contact op met onze penningmeester Sjef Drabbe. Zie verder onder ANBI.


Een introductiefilm.

Via onderstaande link ziet u een introductiefilm die een aantal jaren geleden werd gemaakt. Tekst en toelichting wordt wel in het dialect gegeven.


https://youtu.be/9pWDqxTwUSg