Heemkundevereniging Landgraaf

Dé plek voor je stamboom en ander historisch onderzoek

Vrijwilligers/Vrijwilligerswerk

Onze vereniging is een echte vrijwilligersorganisatie. Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. Daarbij maakt het niet uit of je wel of geen bestuurslid bent. De vrijwilligers komen uit de eigen vereniging, zijn zelf geworven, hebben zich zelf gemeld of zijn op ons gewezen door bijvoorbeeld de Vrijwilligerscentrale Landgraaf.


Welke werkzaamheden worden er zoal gedaan

 • redactielid van het verenigingsblad "Het Bulletin";
 • redactielid van het Jaarboek;
 • lid en redactielid van de werkgroep Monumentendag met themaboek;
 • sorteren, scannen of fotograferen van bidprentjes, rouwbrieven, rouwadvertenties en het verwerken van gegevens in het genealogisch programma Pro-Gen;
 • het inventariseren van nieuwe collecties en met name overgedragen archieven van vereniging, families of personen en fotowerk van fotografen;
 • het scannen (digitaliseren) van foto's, documenten en andere papieren archieven;
 • het maken van video- en foto's al dan niet in combinatie met activiteiten
 • het schoonhouden van ons lokaal;
 • het controleren en verzorgen van de boeken en mappen in de archiefrekken;
 • het een keer per kwartaal bezorgen van het verenigingsblad "Het Bulletin" bij leden;
 • het maken van inventarissen en indexen;
 • het doen van klein onderhoud;
 • het oplossen van problemen met het computernetwerk, configureren etc.;
 • het meewerken aan activiteiten als monumentendag, nationale archeologiedagen, tentoonstellingen, grotere activiteiten met andere organisaties.


Welke eisen stellen wij?

In principe stellen wij geen hoge eisen. Een en ander is afhankelijk van het werk dat verzet moet worden. Maar ook vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Enige kennis van de streekgeschiedenis of de werkzaamheden die je wilt doen, is wel prettig.

Voor het werken op de computers is kennis van Word, Excel, Acces en Pro-Gen makkelijk. Uiteraard worden dingen aangeleerd. Van belang is dat je je in een team kunt aanpassen.

Het is prettig wanneer vrijwilligers ook lid zijn of worden van de vereniging.


Wanneer wordt gewerkt?

Meestal werken vrijwilligers op dinsdagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen. De medewerkers van de balie werken op woensdag- en zaterdagmiddag en anderen werken weer op ander tijdstippen omdat zij bijvoorbeeld "Het Bulletin" verzorgen. Er wordt altijd een gezamenlijke pauze gehouden.


Wie kan vrijwilliger worden?

In principe kan iedereen vrijwilliger worden wanneer in een heemkundevereniging je energie wilt steken. 

Iemand die interesse heeft kan het beste op een woensdag- of zaterdagmiddag of tijdens een van de genoemde ochtenden contact opnemen met Sjef Drabbe.


De vergoeding?

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Wij proberen mensen in elk geval een plezierige en nuttige tijdsbesteding te bieden. Een keer per jaar wordt aan de vrijwilligers een etentje aangeboden.